Home
About Arik Amir
אודות אריק אמיר
Arik Art
Contact


אריק אמיר הידוע גם כאריק מחרקה החיות וכאריק הפסל.
נולד בתל-אביב בשנת 1922. בילדותו גר בנוה צדק ובשכונת נורדיה,
היה ספורטאי מצטיין בשחיה ובאטלטיקה, בקבוצת מכבי הצעיר.
למד בבית הספר גאולה וכשנוסד ביה"ס הכרמל סיים אותו והמשיך בתיכון
ריאלי מונטיפיורי. בגיל שש עשרה התנדב לשרת כקשר של ההגנה בתל-אביב.
בשנת 1941 לקריאת המוסדות הלאומיים התגייס לצבא הבריטי ושרת בפלוגת
"מכבי 18" בגדוד הראשון של הבריגדה היהודית, שנלחמה בחזית באיטליה
ולאחר מכן עסקה בשחרור מחנות הפליטים והבאתם לארץ ישראל.
בשנת 1946 היה בין מקימי קיבוץ מעין ברוך, בגליל העליון.
שרת במלחמת השחרור ולאחר המלחמה קיבל משרה כמורה ביה"ס מקס-פיין
בתל-אביב, שם עסק בחינוך כעשרים שנה.

"כאריק מחקה -החיות"
אלפי ילדים ומבוגרים גדלו על קולות החיות שאריק ידע את שפתן.
התנדב להופיע בפני אלפי ילדים מאושפזים ברוב בתי החולים בארץ כמו בבתי
הסוהר.
אירח והנחה מאות ארועים ואומנים מהעולם ומישראל.

אריק אמיר הפסל והאומן
בשנת 1965 רכש חורבה בקרית הציירים בעיר הקסומה צפת. שיפץ אותה וקרא לה
"חלקת אלוהים הקטנה" בימי הקיץ בחופשת בית הספר החל לפסל בברזל ויצר
מאות פריטי פסלים.
ביתו "חלקת אלוהים הקטנה" הייתה לגלריה ותצוגה מתמדת של עבודותיו
ועליה לרגל לאלפי מבקרים מישראל ומהעולם כולו.
היה וגם כיום בכמה אגודות, אגודת ציירי ופסלי תל-אביב וצפת.
הסתדרות המורים, וחבר ותיק "באמי" אגודת אמני ישראל.
כיום גר עם אשתו חילה בבית מוגן בתל-אביב, וממשיך בארגון והנחיה לגמלאי
הבית, ובבתים מוגנים בסביבה.

והרי שני ציטוטים מספר האורחים ש"בחלקת אלוהים הקטנה"

"אני מקנא בארכיאולוג           "מכל החיקויים אין כמקור
שיגלה את חיותיך בעוד           בכל היצורים נשמת היוצר
אלפי שנים"                            בכל הברזלים אהבת היצרים
                                              בכל היצירות נפש האדם"

יגאל ידין                                 לוי יצחק הירושלמי